Satta king, Sattaking, Satta king 2021, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Satta king 2021 chart, Satta king desawar, Satta king gali, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Black satta king, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
WWW.SATTAKINGG.INHIMACHAL DAILY
WAIT
Kashipur
WAIT
PATNA CITY
48
SHRI GANESH
WAIT
DUBAI MARKET
WAIT
SH HARYANA
13

Gaziabad record chart 2021

2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 40928363409734898270----
2 12600617001608581409----
3 72699911173275488837----
4 28965309882390473762----
5 49522406052418956436----
6 16009125268811354418----
7 74809609464103851417----
8 67323690709991610082----
9 79155502126078053658----
10 71243175539735275268----
11 61851983610987614022----
12 68049007554111374903----
13 51929384202130236032----
14 02621553443244687724----
15 42944554528733331081----
16 81521180244661642623----
17 17598567993640232250----
18 77252383830501228006----
19 93930511460412927806----
20 40959924562049437668----
21 91686597480476037584----
22 80660418816582529397----
23 49018053987001526805----
24 08485915670577629236----
25 07282284887616929715----
26 02856747480602582982----
27 80269633059484820096----
28 08--4574757125504118----
29 81--58218346271794------
30 21--39--84--0361--------
31 ------------------------