Satta king, Sattaking, Satta king 2020, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Satta king 2020 chart, Satta king desawar, Satta king gali, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Black satta king, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
WWW.SATTAKINGG.IN
DOON DARBAR
15


GALI
( 11:15 PM )
{ 52 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DISAWER
( 05:00 AM )
{ 57 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 67 ]
FARIDABAD
( 06:15 PM )
{ 26 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
GAZIYABAD
( 08:00 PM )
{ 00 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SOUTH DELHI
( 07:30 PM )
{ 01 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
VIP HARIYANA
( 02:15 PM )
{ 32 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
OLD MUMBAI
( 06:00 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SHRI GANESH
( 04:30 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DELHI BAZAR
( 03:10 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
HINDUSTAN
( 05:30 PM )
{ 22 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
TAJ 1
( 02:00 PM )
{ 38 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
J.D
( 05:10 PM )
{ 17 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
HIMACHAL DAILY
( 04:30 PM )
{ 66 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SIGNATURE BRIDGE
( 07:15 PM )
{ 09 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
KAVERI
( 05:15 PM )
{ 26 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
OLD DELHI
( 03:45 PM )
{ 16 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Kashipur
( 04:30 PM )
{ 22 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Himachal Night
( 09:15 PM )
{ 72 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
FARIDKOT
( 07:00 PM )
{ 99 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Gali
( 12:02 AM )
{ 19 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 52 ]
PUNJAB
( 03:00 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
MOHALLA
( 10:30 PM )
{ 29 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
GOLD
( 04:15 PM )
{ 46 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
PATNA CITY
( 02:40 PM )
{ 61 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
KABULI BAZAAR
( 04:25 PM )
{ 98 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
NAGPUR
( 06:30 PM )
{ 17 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
MUMBAI 9
( 09:15 PM )
{ 16 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Tezpur Day
( 04:30 PM )
{ 07 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Tezpur evening
( 07:30 PM )
{ 55 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Tezpur Morning
( 01:30 PM )
{ 12 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Tezpur Night
( 10:30 PM )
{ 73 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
HIMACHAL NOON
( 03:30 PM )
{ 64 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Juction Faridabd
( 05:20 PM )
{ 79 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
VIP GALI
( 10:15 PM )
{ 26 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Jai Sri Ganesh
( 04:15 PM )
{ 27 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DELHI SUPER
( 01:30 PM )
{ 38 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DUBAI MARKET
( 04:30 PM )
{ 18 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
GP SUPER
( 04:20 PM )
{ 91 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DUBAI TAJ
( 07:05 PM )
{ 80 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SS GOLD
( 01:20 PM )
{ 90 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
GOOD LUCK
( 10:00 PM )
{ 55 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
NEW EVENING
( 07:00 PM )
{ 27 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
MUMBAI EXPRESS
( 10:00 PM )
{ 77 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
ALIGARH
( 07:30 PM )
{ 76 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
ROYAL SUPER
( 10:00 PM )
{ 77 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
PARAS
( 07:40 PM )
{ 100 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DELHI STATE
( 07:00 PM )
{ 35 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Jai Laxmi
( 11:45 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
TAJ
( 03:15 PM )
{ 98 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
UP
( 05:00 PM )
{ 71 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
FARIDABAD GOLD
( 03:00 PM )
{ 80 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
BISAWER CITY
( 01:00 PM )
{ 65 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
LUCKY - 7
( 10:10 PM )
{ 77 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
PESHAWAR
( 03:10 PM )
{ 82 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SHALIMAR
( 07:10 PM )
{ 34 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SHAKTI
( 10:30 PM )
{ 81 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Daily Farida
( 05:20 PM )
{ 79 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
MURADABAD
( 04:30 PM )
{ 08 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DOON DARBAR
( 07:00 PM )
{ 51 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DELHI CLUB
( 05:10 AM )
{ 69 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 69 ]

Date DISAWER FARIDABAD GAZIYABAD GALI
01-09 05 82 56
02-09 81 14 14 31
03-09 80 01 88 38
04-09 60 53 37 02
05-09 87 11 64 22
06-09 28 41 44 34
07-09 46 36 14 18
08-09 28 20 00 45
09-09 60 86 36 58
10-09 25 31 52 86
11-09 98 05 40 25
12-09 84 65 49 08
13-09 75 36 60 75
14-09 45 91 77 54
15-09 69 11 10 03
16-09 08 84 26 99
17-09 43 60 22 59
18-09 22 84 80 33
19-09 15 99 78 92
20-09 70 45 76 36
21-09 87 23 75 72
22-09 63 96 93 93
23-09 01 49 68 99
24-09 04 39 92 82
25-09 81 97 97 75
26-09 69 54 29 19
27-09 57 26 00 52
28-09 67

Date KAVERI PUNJAB SOUTH DELHI VIP HARIYANA HINDUSTAN
01-09 21 21 90 58 16
02-09 04 78 16 26 71
03-09 05 88 07 63 44
04-09 40 93 99 78 76
05-09 50 56 85 12 94
06-09 27 60 88 86 92
07-09 94 14 02 16 45
08-09 73 06 92 95
09-09 52 97 16 60 54
10-09 36 19 73 19 66
11-09 90 41 31 82 67
12-09 38 86 79 23 04
13-09 79 60 67 71 05
14-09 45 22 37 05 86
15-09 88 35 57 17 05
16-09 94 18 69 41 70
17-09 00 83 13 29 48
18-09 99 98 67 46 13
19-09 10 32 76 42 18
20-09 52 16 12 04 74
21-09 24 43 56 30 53
22-09 07 83 99 56 08
23-09 93 32 37 14 85
24-09 91 14 88 03 49
25-09 88 22 91 23 98
26-09 88 77 10 47
27-09 26 01 32 22
28-09

Date MOHALLA Jai Sri Ganesh SHRI GANESH Jai Laxmi TAJ 1
01-09 57 13 86 35 26
02-09 86 66 85 10 91
03-09 10 51 92 99 99
04-09 37 47 85 34 14
05-09 89 14 49 72 79
06-09 41 62 14 13 47
07-09 78 18 94 21 95
08-09 71 96 27 27 93
09-09 60 79 88 81 71
10-09 09 83 06 09 74
11-09 02 22 45 93
12-09 50 37 74 99 70
13-09 64 35 34 33 32
14-09 44 26 62 12 78
15-09 04 44 45 93 84
16-09 17 51 15 89 80
17-09 78 07 39 39 93
18-09 78 23 18 27
19-09 46 92 35 38 30
20-09 47 63 68 99 75
21-09 95 85 28 15 97
22-09 41 34 02 19
23-09 66 86 62 42 50
24-09 15 11 91 36 05
25-09 53 69 41 13
26-09 32 20 35 02
27-09 29 27 38
28-09

Date Kashipur Tezpur Night DELHI BAZAR DUBAI MARKET NEW EVENING DELHI STATE J.D
01-09 90 87 71 22 60 50 48
02-09 37 47 63 97 96 84 61
03-09 56 16 51 61 72 00 21
04-09 54 61 69 32 97 86 70
05-09 36 87 64 17 11 57 64
06-09 53 17 76 03 02 91 65
07-09 21 82 76 73 90 38 96
08-09 63 98 57 82 55 68 59
09-09 56 74 94 21 13 81 51
10-09 67 75 37 77 39 25 21
11-09 60 47 22 77 09 31 52
12-09 99 26 76 18 94 06 57
13-09 20 47 60 06 02 14 99
14-09 22 46 21 38 84 31 07
15-09 53 17 60 92 40 50 93
16-09 93 32 41 04 75 77 87
17-09 34 47 00 63 05 60 73
18-09 99 04 97 00 65 48 73
19-09 24 09 98 50 100 02 22
20-09 62 00 29 70 34 59 62
21-09 89 43 54 02 58 88 33
22-09 92 87 62 25 45 84
23-09 95 44 49 49 71 06 16
24-09 26 16 72 50 66 39 88
25-09 68 74 11 91 74 61
26-09 50 86 85 28 28 16
27-09 22 73 18 27 35 17
28-09

Date OLD DELHI MUMBAI 9 DELHI SUPER PARAS UP DOON DARBAR
01-09 48 88 47 61 36 71
02-09 75 32 19 77 82 93
03-09 85 13 90 01 08 40
04-09 58 44 09 04 64 28
05-09 61 90 22 70 10 52
06-09 98 52 78 75 57 61
07-09 33 38 10 73 66 90
08-09 12 66 58 80 81 89
09-09 11 22 29 49 04 90
10-09 86 77 35 01 15 23
11-09 93 45 04 48 69 56
12-09 50 53 95 42 15 83
13-09 65 98 66 35 34 96
14-09 41 03 47 96 57
15-09 86 52 91 48 70 11
16-09 57 99 99 08 01 31
17-09 92 65 84 96 98 22
18-09 77 90 39 66 10 78
19-09 65 88 01 35 13 28
20-09 45 25 71 51 00 47
21-09 98 20 32 79 90
22-09 10 22 12 63 18 18
23-09 77 81 87 44 49 56
24-09 37 65 87 47 56 08
25-09 60 74 39 92 29 11
26-09 88 44 56 93 83 41
27-09 16 16 38 100 71 15
28-09

Date HIMACHAL DAILY Himachal Night Tezpur Morning Tezpur Day Tezpur evening HIMACHAL NOON
01-09 76 39 64 91 38 99
02-09 35 36 04 96 32 08
03-09 86 01 28 13 90 71
04-09 07 30 21 02 55 47
05-09 56 05 87 78 52 28
06-09 12 53 14 79 56 64
07-09 78 79 47 01 99 28
08-09 03 08 53 40 64 07
09-09 79 81 28 61 87 61
10-09 36 90 43 93 64 78
11-09 100 88 83 19 76 69
12-09 54 52 78 09 15 65
13-09 08 32 44 03 29 43
14-09 43 13 10 37 12 94
15-09 01 07 65 08 85 42
16-09 48 97 38 19 77 82
17-09 03 16 12 11 94 18
18-09 34 24 59 96 42 100
19-09 59 67 30 49 82 26
20-09 21 93 62 34 24 85
21-09 72 06 76 39 28 62
22-09 20 79 95 11 62 06
23-09 46 70 03 74 57 93
24-09 77 45 60 58 32 47
25-09 25 52 49 98 33 84
26-09 75 16 80 36 65 24
27-09 66 72 12 07 55 64
28-09

Date GOLD PATNA CITY KABULI BAZAAR NAGPUR ROYAL SUPER ALIGARH DELHI CLUB
01-09 01 98 76 17 31 54
02-09 55 47 28 48 95 67 99
03-09 94 80 07 50 67 34 80
04-09 59 57 85 19 09 89 52
05-09 00 67 33 95 22 32 15
06-09 31 54 69 61 99 33 98
07-09 56 63 70 27 29 15 99
08-09 73 00 66 86 41 19 60
09-09 12 68 08 49 99 01 19
10-09 68 40 57 21 02 78 86
11-09 43 37 13 40 35 54 15
12-09 55 50 48 79 66 24 31
13-09 98 40 01 63 12 65 03
14-09 71 48 98 18 11 56 58
15-09 46 94 04 62 52 26 00
16-09 67 66 42 27 72 87 05
17-09 33 56 16 49 51 06 28
18-09 54 70 10 61 01 00 64
19-09 60 78 74 98 46 44 22
20-09 02 99 68 49 36 61 15
21-09 43 56 41 17 80 67 51
22-09 11 23 06 80 93 15 78
23-09 56 73 38 24 99 23 00
24-09 23 81 13 74 10 50 99
25-09 78 38 57 92 81 34 55
26-09 10 90 12 25 69 98 98
27-09 46 61 98 17 77 76 69
28-09 69

Date FARIDKOT OLD MUMBAI SIGNATURE BRIDGE Juction Faridabd VIP GALI MUMBAI EXPRESS
01-09 84 99 32 21 39 29
02-09 28 01 19 34 11 41
03-09 54 58 46 40 29 48
04-09 27 64 03 84 99 43
05-09 90 71 46 60 17 74
06-09 50 05 71 78 94
07-09 32 27 93 50 16
08-09 37 70 11 04
09-09 55 15 32 77 04
10-09 69 09 88 99 35
11-09 01 59 61 82 35
12-09 29 07 76 13 41
13-09 01 93 19 94 13
14-09 95 22 46 98 17
15-09 49 48 86 83 10
16-09 86 87 68 86 23
17-09 100 14 08 12 83
18-09 44 70 79 81 10
19-09 14 62 67 80 10
20-09 54 17 34 70 70
21-09 22 66 78 33 05
22-09 04 47 79 98 95
23-09 13 02 77 20 64
24-09 27 81 80 98 09
25-09 83 50 21 15 72
26-09 74 85 83 59 72
27-09 99 09 79 26 77
28-09

Date SS GOLD GP SUPER GOOD LUCK SHALIMAR SHAKTI Daily Farida MURADABAD
01-09 33 75 10 56 81 43 51
02-09 80 34 41 62 32 54 22
03-09 78 34 80 16 33 50 69
04-09 79 15 97 20 15 86 45
05-09 91 55 43 37 51 49 68
06-09 25 60 33 33 64 99 84
07-09 90 15 01 01 05 64 26
08-09 78 68 78 58 66 14 08
09-09 81 85 15 16 28 20 91
10-09 97 03 33 20 82 00 75
11-09 76 68 50 14 93 34 47
12-09 32 77 85 66 16 53 98
13-09 52 98 55 28 53 80 56
14-09 92 82 92 67 21 58 68
15-09 75 88 73 76 73 35 13
16-09 18 03 13 10 62 87 62
17-09 92 78 64 89 55 78 91
18-09 13 79 88 56 84 46 12
19-09 30 46 03 24 27 41 25
20-09 81 65 39 35 96 33 01
21-09 10 20 67 39 23 44 70
22-09 52 65 89 29 54 63 53
23-09 89 91 73 72 11 71 55
24-09 06 36 07 20 60 21 50
25-09 60 11 16 93 95 02 93
26-09 31 67 89 88 12 92 80
27-09 90 91 55 34 81 79 08
28-09

Date DUBAI TAJ TAJ BISAWER CITY FARIDABAD GOLD PESHAWAR LUCKY - 7
01-09 50 28 21 51 29 11
02-09 18 22 82 58 61 97
03-09 01 59 50 86 35 30
04-09 83 46 68 45 99 45
05-09 87 42 11 52 75 29
06-09 35 16 49 61 08 74
07-09 64 34 31 75 93 60
08-09 14 74 60 28 14 04
09-09 86 33 03 60 18 22
10-09 66 20 65 02 93 99
11-09 25 05 35 33 22 96
12-09 35 94 22 46 56 73
13-09 81 46 91 18 87 62
14-09 54 08 42 31 60 15
15-09 03 36 55 51 85 86
16-09 23 67 59 14 18 72
17-09 14 04 03 54 14
18-09 39 90 22 13 68 50
19-09 73 76 95 93 28 45
20-09 98 94 39 08 09 77
21-09 93 61 26 43 68 11
22-09 72 85 03 47 46 23
23-09 69 98 46 02 29 16
24-09 35 69 55 96 37
25-09 94 60 46 86 03 60
26-09 39 04 56 84 05 36
27-09 80 98 65 80 82 77
28-09

GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING CHART RECORD 2015
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2016
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2017
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2018
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING CHART RECORD 2019